Εικόνα1 Εικόνα2 Εικόνα3 Εικόνα4

Επικοινωνία

Ασφαλιστικό Γραφείο Στάχτιαρη
Σαλάκου 6
Αγρίνιο ΤΚ 30100
Τηλ. 26410-54005
Φαξ 26410-54008
email

Περισσότερες πληροφορίες για την επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να βρείτε στην σελίδα Επικοινωνία.

Συνεργασίες

Το γραφείο μας συνεργάζεται με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες του χώρου, όπως οι AXA, AIG, ERGO, ATE Ασφαλιστική και Όμιλο Νομικής Προστασίας D.A.S.

banner-companies

Στόχος μας είναι να επιλέξουμε το ανταγωνιστικότερο και πιό πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις ανάγκες σας. Με τη συνεργασία μας με τους κορυφαίους στον ασφαλιστικό κλάδο μπορούμε και επιτυχγάνουμε τον στόχο μας.

Οροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου AXA

1. Αντικείμενο Ασφάλισης

Το παρόν Ασφαλιστήριο είναι η συμφωνία μεταξύ μας και περιέχει τους όρους με τους οποίους αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη.

Το Ασφαλιστήριο αποτελείται από:
 • Τον πίνακα ασφάλισης, που περιλαμβάνει τα στοιχεία σας, τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, τη διάρκεια και το είδος της ασφάλισης.
 • Τους όρους ασφάλισης.
 • Το Ειδικό Σήμα, το οποίο πρέπει να είναι κολλημένο σε εμφανές μέρος του ασφαλισμένου οχήματος.
 • Τη Βεβαίωση Ασφάλισης.
Το ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση:
 • Την πρόταση ασφάλισης που μας έχετε υποβάλει, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια.
 • Τους όρους του Ασφαλιστηρίου.
 • Τις τυχόν πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου.
 • Την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.Δ. 400/70, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

Με την προϋπόθεση ότι θα μας καταβάλλετε το ασφάλιστρο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτό, θα αποζημιώσουμε εσάς, ή τους παθόντες τρίτους (δικαιούχους) εφόσον πρόκειται για κάλυψη Αστικής Ευθύνης, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, για ζημιά η οποία θα επέλθει κατά τη διάρκεια ασφάλισης και θα έχει προκληθεί από τους κινδύνους τους οποίους έχετε επιλέξει να καλύπτεται το όχημα σας και αναγράφονται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας.

2. Ορισμοί

Οι παρακάτω λέξεις και φράσεις, οπουδήποτε υπάρχουν στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν την έννοια που περιγράφεται στους ορισμούς αυτούς.

warningΠροσοχή αυτό το σήμα υπονοεί περιορισμό κάλυψης ή εξαίρεση και σας παρακαλούμε να μελετήσετε το συγκεκριμένο σημείο με προσοχή.

 • Απαλλαγή: Το μέρος της ζημιάς για το οποίο δεν θα σας καταβάλλουμε αποζημίωση αλλά θα επιβαρυνθείτε εσείς. Σε περίπτωση που το ποσό της ζημιάς υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, θα σας καταβάλλουμε τη διαφορά τους.
 • Ασφαλισμένος: O κύριος και ο νόμιμος κάτοχος του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και ο νόμιμος οδηγός του, τη στιγμή του ατυχήματος. O ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το συμβαλλόμενο.
 • Ασφαλισμένο Κεφάλαιο: Το όριο μέχρι το οποίο ευθυνόμαστε κατά περίπτωση ή συνολικά σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου και αναγράφεται κατά κάλυψη στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο του οχήματος καλύπτει μέρος της τρέχουσας εμπορικής αξίας του, η αποζημίωση μειώνεται αναλογικά.
 • Ασφαλισμένο Όχημα: Το όχημα που περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.
 • Ασφάλιστρο: Το χρηματικό ποσό που καταβάλλετε για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης όπως αυτή ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.
 • Γεωγραφικά Όρια Ισχύος της Κάλυψης:

■ Για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης:

Άγιος Μαρίνος

Ελλάδα

Λιθουανία

Πορτογαλία

Ανδόρα

Εσθονία

Λιχτενοτάιν

Ρουμανία

Αυστρία

Ισλανδία

Λουξεμβούργο

Σλοβακία

Βέλγιο

Ισπανία

Μάλτα

Σλοβενία

Βόρεια Ιρλανδία

Ιρλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Γαλλία

Ιταλία

Νορβηγία

Τσεχία

Γερμανία

Κροατία

Ολλανδία

Φιλανδία

Δανία

Κύπρος

Ουγγαρία

 

Ελβετία

Λετονία

Πολωνία

 

■ Επιπλέον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ισχύει και για τις παρακάτω χώρες εφόσον προμηθευτείτε Πράσινη Κάρτα (Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης) από εμάς:

Αλβανία

Λευκορωσία

Ουκρανία

FYROM

Βουλγαρία

Μαρόκο

Σερβία

 

Ισραήλ

Μαυροβούνιο

Τουρκία

 

Ιράν

Μολδαβία

Τυνησία

 

■ Για την κάλυψη Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας, Φροντίδας Ατυχήματος και Φροντίδας Ατυχήματος με Ρυμούλκηση:

Αλβανία

Ελβετία

Άγιος Μαρίνος

Λετονία

Αλγερία

Εσθονία

Νορβηγία

Λιθουανία

Αίγυπτος

Μεγάλη Βρετανία

Ολλανδία

Λευκορωσία

Αυστρία

Ισπανία

Ουγγαρία

Σουηδία

Ανδόρα

Ιταλία

Ουκρανία

Τσεχία

Βέλγιο

Κροατία

Πολωνία

Τουρκία

Βοσνία & Ερζεγοβίνη Κύπρος

Πορτογαλία

Τυνησία

Βουλγαρία

Λιχτεστάιν

Ρουμανία

Φιλανδία

Γαλλία

Μαρόκο

Σερβία

FYROM

Γερμανία

Μαυροβούνιο

Σλοβακία

 

Δανία

Μονακό

Σλοβενία

 

■ Για την κάλυψη Νομικής Προστασίας η ασφάλιση ισχύει μόνο για τις χώρες της Ευρώπης. Για τις υπόλοιπες καλύψεις η ασφάλιση ισχύει μόνο για την Ελλάδα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου.
 • Δικαιούχος: Το πρόσωπο στο οποίο έχουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς, όπως ορίζεται από το νόμο.
 • Εταιρία: Η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48,115 28 Αθήνα.
 • Εμείς/ εμάς/ μας: Η Ασφαλιστική Εταιρία ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Η χρήση ρήματος στο πρώτο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εμείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραμμένη.
 • Εσείς/ εσάς/ σας: O Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος. Η χρήση ρήματος στο δεύτερο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εσείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραμμένη.
 • Ζημιά: Οποιοδήποτε απρόβλεπτο, βίαιο και ανεξάρτητο από τη βούληση σας γεγονός το οποίο επιφέρει βλάβες ή φθορές σε τρίτους ή το ασφαλισμένο όχημα σας.
 • Θύελλα - Καταιγίδα: Σφοδρός άνεμος τουλάχιστον 8 μποφόρ, με ή χωρίς βροχή, σύμφωνα με βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 • Κακόβουλες Ενέργειες: Οι πράξεις οποιουδήποτε τρίτου προσώπου με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.
 • Οδηγός: Ο εκάστοτε οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος σας που οδηγεί το όχημα με τη σύμφωνη γνώμη σας και κατέχει νόμιμη άδεια οδήγησης.
 • Πλημμύρα: Κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους ή/ και του δαπέδου του χώρου που βρίσκεται το ασφαλισμένο όχημα σας, από νερά τα οποία δεν προέρχονται από το ίδιο το ασφαλισμένο όχημα σας.
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές ταραχές: Οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, οι πράξεις της νόμιμης ή ντε φάκτο (de facto) Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή της μείωσης των συνεπειών της, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.
 • Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης): Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για ασφάλιση και συνάπτει το Ασφαλιστήριο με την Εταιρία. Ο Συμβαλλόμενος θεωρείται και Ασφαλισμένος, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο. Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο αναφέρονται στο Συμβαλλόμενο, εκτός από εκείνα που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.
 • Τρέχουσα εμπορική αξία: Η αξία του ασφαλισμένου οχήματος ως μεταχειρισμένο δηλαδή η αξία ακριβώς πριν συμβεί η ζημιά, συνυπολογιζόμενης της μείωσης αξίας λόγω φθοράς και παλαιότητας.
 • Τρίτοι: Κάθε πρόσωπο εκτός από εσάς και των εκπροσώπων σας, εάν είστε νομικό πρόσωπο.
 • Τρομοκρατία ή Τρομοκρατικές Ενέργειες: Οι ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών, πολιτικών ταραχών.

3. Ασφαλιστικές Καλύψεις

3.1. Αστική Ευθύνη

Με την κάλυψη Αστικής Ευθύνης θα αποζημιώσουμε τους παθόντες τρίτους (δικαιούχους) μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο για κάθε νόμιμη απαίτηση τους εναντίον σας, για ζημιές που θα προξενηθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος σας για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Θανατηφόρος τραυματισμός τρίτων, περιλαμβανομένων και των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο όχημα σας.
 • Τραυματισμός τρίτων, περιλαμβανομένων και των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο όχημα σας.
 • Υλικές ζημιές σε αντικείμενα τρίτων που δε μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα σας.
warningΠροϋποθέσεις κάλυψης Αστικής Ευθύνης

Δεν αναλαμβάνουμε την κάλυψη αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων:

α) Όταν ο οδηγός που θα οδηγεί το όχημα σας δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του ή έχει αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης για την κλάση του οχήματος που οδηγεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών από το χρόνο έναρξης της κάλυψης εκτός αν ρητά έχει συμφωνηθεί κατά την αίτηση ασφάλισης ή μετατροπής και με την καταβολή ειδικού προσθέτου ασφαλίστρου.

β) Οταν κατά την αίτηση ασφάλισης τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει και είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του κινδύνου και τον καθορισμό του ασφαλίστρου είναι αναληθή.

Επιπλέον, δεν θα καλύψουμε τις ζημιές τρίτων που προξενήθηκαν:

α) Από οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία οχήματος που οδηγεί.

β) Από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/ 1999, ΦΕΚ 57 Ά) όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

γ) Από φορτίο που μεταφέρεται με φορτηγό ασφαλισμένο όχημα.

δ) Στο φορτίο που μεταφέρεται με φορτηγό ασφαλισμένο όχημα.

Εφόσον υποχρεωθούμε, σύμφωνα με το νόμο, να καλύψουμε τις ζημιές τρίτων που προξενήθηκαν από μια από τις παραπάνω περιπτώσεις θα διεκδικήσουμε από εσάς ό,τι τυχόν καταβάλουμε σε αυτούς.

3.2. Αστική Ευθύνη Πυρός

Θα αποζημιώσουμε τους παθόντες τρίτους μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε πράγματα τρίτων από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα σας.

3.3. Κάλυψη Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα

Θα σας αποζημιώσουμε μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα σας, σε περίπτωση που αυτό συγκρουστεί από αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού άλλου οχήματος, το οποίο αποδεδειγμένα ήταν ανασφάλιστο κατά το χρόνο επέλευσης του γεγονότος και αυτό αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, όπως βεβαίωση της ΥΣΑΕ ή έγγραφο της Τροχαίας.

Με την καταβολή της αποζημίωσης σας, μεταβιβάζονται σε εμάς άμεσα και αυτοδίκαια όλα τα δικαιώματα που έχετε κατά του τρίτου υπαιτίου ή κατόχου ή κυρίου του ανασφάλιστου οχήματος, του Επικουρικού Κεφαλαίου ή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας, σε περίπτωση που κριθεί δικαστικά ότι το φερόμενο ως ανασφάλιστο όχημα ήταν ασφαλισμένο σε αυτή και κάθε άλλου σύμφωνα με το νόμο υπόχρεου, έτσι ώστε εμείς να καταστούμε αποκλειστικός φορέας των αξιώσεων αυτών.

3.4. Κάλυψη Πυρκαγιάς

Θα σας αποζημιώσουμε μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο και σύμφωνα με το Άρθρο 12 «Καθορισμός Αποζημίωσης» για τις υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος σας που θα προκληθούν από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και αυτόματη ανάφλεξη από έκρηξη του. Επιπλέον στην ασφάλιση συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατική ενέργεια.

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους που αφορούν την πολιτική μας για την ασφάλιση τρομοκρατίας και τεχνικές μας ανάγκες, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε την επέκταση της ασφάλισης πυρκαγιάς ή έκρηξης που προκαλείται από τρομοκρατική ενέργεια. Η κατάργηση της επέκτασης γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς και αρχίζει να ισχύει 30 μέρες από τότε που θα λάβετε τη σχετική ειδοποίηση.

warningΔεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκλήθηκε από:

α) Σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή του ασφαλισμένου οχήματος.

β) Τη μεταφορά ή αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών (άλλων από τα καύσιμα του ασφαλισμένου οχήματος, που βρίσκονται στον ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο του ασφαλισμένου οχήματος).